Zorg voor kwetsbare ouderen

Zorg voor kwetsbare ouderen vraagt om een gemeenschappelijke aanpak, zeker in een krimpgebied. Alle reden om juist in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum innovatieve ideeën om te zetten in daden en toekomstbestendige zorg te realiseren. Daarom zijn De Hoven, Lentis en Zonnehuisgroep Noord het Geriatrisch Expertise Netwerk Eemsdelta gestart.

Gold Eemsdelta bundelt de krachten van organisaties en professionals die zich bezighouden met de zorg voor kwetsbare ouderen en hun naasten. Het netwerk richt zich op advies, onderzoek, diagnostiek en behandeling in de toekomstige gemeente Eemsdelta.

Onze geriatrisch behandelaars werken multidisciplinair samen. Het streven is dat zoveel mogelijk (zorg)professionals, welzijnswerkers en gemeentelijke diensten zich aansluiten bij het netwerk.

Ook leren we graag met én van onze partners. Vanuit de overtuiging dat we door samenwerking en kennisdeling de ketenzorg in deze regio versterken en vernieuwen. Zodat we nu en in de toekomst zorg en behandeling thuis of dichtbij huis kunnen bieden.

Voor welke professionals?

  • Eerste lijn; zoals wijkverpleegkundige, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, casemanager dementie, maatschappelijke werk, fysiotherapeut, psycholoog
  • Tweede lijn; zoals geriatrieteam, arts, specialist, (transfer)verpleegkundige
  • Transmurale zorgbrug Groningen en Drenthe
  • Verzekeraars
  • Gemeenten

Voor welke ouderen?

  • Voor de meest kwetsbare ouderen en hun naasten

Nieuwsgierig?

Gold Eemsdelta gaat graag met u in gesprek over samenwerking of deelname aan het netwerk.

Bezoek gerust vrijblijvend een van de (thema)bijeenkomsten of vul het contactformulier op deze website in.