Behandeling dichtbij

Zorg en behandeling dichtbij huis

Het netwerk Gold Eemsdelta bundelt de krachten van organisaties en professionals die zich bezighouden met de zorg voor ouderen. Zo willen we er voor zorgen dat u ook in de toekomst kwalitatief goede zorg en behandeling dichtbij huis kunt krijgen. En, sluit de zorg en behandeling in de regio nog beter aan op uw wensen en behoeften.

Als u ouder wordt kan het zijn dat u meerdere aandoeningen tegelijk heeft. Vaak zijn er dan verschillende mensen bij uw zorg en behandeling betrokken. Zeker wanneer dit langer duurt heeft dat een groot effect op uw leven. Onze deskundige behandelaren ondersteunen u in uw eigen omgeving. Bij u thuis, in een woonzorglocatie of behandelcentrum in de gemeente Appingedam, Delfzijl of Loppersum.

We kijken naar uw totale welbevinden:

 1. Lichamelijk – Ik voel me gezond en fit
 2. Geestelijk – Ik voel me vrolijk
 3. Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
 4. Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
 5. Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
 6. Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

De juiste deskundigheid

Onze behandelaren hebben specialistische kennis over alle facetten van veroudering en zijn ervaren in de omgang met ouderen en hun mantelzorgers. Een team bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties, ieder brengt een stukje eigen expertise in. Eén van hen is uw contactpersoon.

Onze behandelaren zijn gewend om met elkaar samen te werken en in staat om de juiste deskundigheid op het juiste moment in te zetten. Ze kijken vanuit verschillende invalshoeken en met veel betrokkenheid naar uw specifieke wensen en mogelijkheden. Er ontstaat een compleet beeld van uw behandelbehoefte en waar nodig creatieve en nieuwe oplossingen om u te ondersteunen bij uw welbevinden.

Indien gewenst kunnen zij een onderzoek doen naar zowel lichamelijke als geestelijke aandoeningen. Op basis hiervan wordt in overleg met u de juiste behandeling ingezet.

Waar kunnen wij u mee helpen?

 • Lichamelijke problematiek
 • Psychische problematiek
 • Cognitieve problematiek
 • Psychiatrische problematiek
 • Multi problematiek
 • Geriatrische revalidatie
 • Dementie op jonge leeftijd
 • Onduidelijk wat er aan de hand is

U kunt een beroep doen op een breed scala aan hulpverleners op lichamelijk en geestelijk gebied. Hierdoor kunnen we maatwerk leveren en snel op uw behoeften en wensen aansluiten.

Onze behandelaren bieden:

 • fysiotherapie
 • ergotherapie
 • muziektherapie
 • logopedie
 • diëtetiek
 • geestelijke verzorging
 • psychomotore therapie

Daarnaast bieden zij ondersteuning bij het regelen van passende hulp en begeleiding, voor u en uw naasten. Ook kan de ondersteuning van een maatschappelijk werker, psycholoog, psychiater, gedragscoach of casemanager dementie aangevraagd worden.

Verwijzing

Voor de verschillende behandelingen heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist.