Zorg voor de toekomst!

Het geriatrisch netwerk Gold Eemsdelta biedt onderzoek, behandeling en advies aan kwetsbare ouderen, mantelzorgers, zorgteams, huisartsen en andere professionals in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.  Vanaf 1 januari 2021 de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Initiatiefnemers De Hoven, Lentis en Zonnehuisgroep Noord willen dat zoveel mogelijk zorgaanbieders zich aansluiten bij het netwerk. Zodat professionele behandelaren samen met andere zorgverleners, huisartsen, welzijnswerkers en gemeentelijke diensten zorg en behandeling thuis of dichtbij huis kunnen bieden.

In dit netwerk werken we multidisciplinair samen. Ook leren we graag met én van elkaar. Vanuit de overtuiging dat we door samenwerking en kennisdeling de ketenzorg in deze regio versterken en vernieuwen.

De cliënt/patiënt en de zorgprofessional staan centraal, waarbij de samenwerking meerwaarde moet opleveren voor betere en toekomstbestendige zorg.

Waar staan wij voor?

Onze kernwaarden verwoorden waar wij voor staan. Gold Eemsdelta staat voor dichtbij, inventief en deskundig.

Dichtbij

We streven ernaar de zorg aan kwetsbare ouderen in de regio Eemsdelta beschikbaar te houden. We zijn bereikbaar, gelijkwaardig, transparant en benaderbaar. We doen het samen, we zijn één team met korte lijnen. We staan voor eenvoud, we slechten de drempels in de zorg  en werken verbindend. We delen onze kennis graag en streven naar bereikbare doelen

Inventief

We werken pragmatisch vanuit de mogelijkheden en de kwaliteiten van het individu! Dat geldt zowel voor de cliënt/patiënt als van de deelnemers aan het netwerk. Er is ruimte om te proberen, te leren, te delen en te groeien. We zijn vernieuwend en versterken elkaar. We stimuleren creativiteit en denken in mogelijkheden.

“Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan”.

Deskundig

We laten zien wat we doen en delen onze expertise, onze ervaringen en onze resultaten. Dat doen we om elkaar te versterken. We zijn een plek waar (aankomende) professionals  permanent verder leren, onderzoeken en innoveren met elkaar. Ieder vanuit zijn eigen specialisme, met samenwerking als middel om uitstekende zorg te verlenen. We leveren kwaliteit in de regio, zijn servicegericht en komen onze afspraken na. We gaan gewetensvol om met middelen en financiën.