Waardig oud in eigen omgeving

De zorg is in transitie. De traditionele organisatiestructuur past niet meer bij de huidige zorgvraag en multimorbiditeit en complexiteit van zorg. Om deze groeiende en veranderende zorgvraag te accommoderen en optimale kwaliteit te leveren zijn organisatieoverstijgende netwerken nodig.

Alle reden voor initiatiefnemers De Hoven, Lentis en Zonnehuisgroep Noord om innovatieve ideeën om te zetten in daden; de ontwikkeling van Gold Geriatrisch Expertise Netwerk Eemsdelta. Samen kijken we over de grenzen van de eigen discipline heen en versterken en vernieuwen we de ketenzorg in de gemeente Eemsdelta.

Waardig oud in eigen omgeving

Er wordt door mantelzorgers, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en huisartsen veel gedaan zodat kwetsbare ouderen in de eigen vertrouwde omgeving waardig oud kunnen worden. Gold Eemsdelta sluit hier op aan vanuit de visie positieve gezondheid van onderzoeker en voormalig huisarts Machteld Huber.

Met als doel: zorg en ondersteuning laten aansluiten bij het totale welbevinden van de cliënt/patiënt in plaats van andersom. Niet de aandoening of beperking staat centraal, maar de mens met al zijn lichamelijke, sociale en spirituele behoeften. Thuis of dicht bij huis.

Delen is vermenigvuldigen

Het is belangrijk dat betrokken partijen elkaars werkwijze en expertise kennen, elkaar gemakkelijk kunnen vinden en waar nodig gezamenlijk optrekken in het belang van de cliënt. Wij geloven in de kracht van samenwerking én de noodzaak bij een toenemende zorgvraag en afnemend aanbod van zorgprofessionals. Delen is vermenigvuldigen. Wij stellen onze expertise graag beschikbaar bijvoorbeeld door casuïstiekoverleg, huisbezoek voor nadere diagnostiek of het meedenken met de eerstelijnsprofessional over het meest geëigende behandelplan.

Preventie, consultatie en behandeling

Samen maken we het mogelijk problematiek eerder te signaleren en erger te voorkomen of te vertragen. Onze aanpak is gericht op het dagelijks functioneren, er wordt zodanig behandeling en hulp geboden dat het dagelijks leven verbetert. Zo mogelijk thuis, zo nodig in een beschermde woonomgeving. De behandelaren geven advies en ondersteuning aan bijvoorbeeld de huisarts of het thuiszorgteam.

Disciplines

Bij GOLD zijn de volgende behandelaren aangesloten:

 • Specialist Ouderengeneeskunde
 • (GZ) Psycholoog
 • Verpleegkundig Specialist
 • (Ouderen) Psychiater
 • Verpleegkundige
 • Casemanager dementie
 • Fysiotherapie
 • Geestelijke verzorging
 • Ergotherapie
 • Psychomotore therapie
 • Logopedie
 • Muziektherapie
 • Diëtist
 • Gedragscoach

Nieuwsgierig?

Gold Eemsdelta gaat graag met u in gesprek over samenwerking of deelname aan het netwerk. Bezoek gerust vrijblijvend een van de (thema)bijeenkomsten of vul het contactformulier op deze website in.