“Behandelaren die samenwerken komen verder”

Samenwerking tussen fysio- en ergotherapeut

Mevrouw woont in haar eigen huis. Door een chronische, progressieve neurologische aandoening heeft ze evenwichtsproblemen en een verminderde conditie. Mevrouw is door de CVA-nazorg van het Ommelander Ziekenhuis Groningen doorverwezen naar een van onze fysiotherapeuten. Haar hulpvraag was het verbeteren van haar loopfunctie en balans. Daar heeft de fysiotherapeut haar voor behandeld.

Daarnaast had mevrouw ook vragen over hoe ze haar woning veilig kon inrichten en geschikt maken voor het gebruik van een rollator. Zodoende is ze, na verwijzing van haar huisarts, bij een van onze ergotherapeuten terecht gekomen. De ergotherapeut heeft haar balansproblemen besproken met haar behandelend fysiotherapeut. Naast het plaatsen van een drempelhulp voor het veilig gebruik van de rollator en beugels in de badkamer en wc, hebben ze gekeken naar de mogelijkheden om haar zelfstandigheid verder te vergroten. Daarbij is gekeken welke voorziening het meest adequaat was, of mevrouw ermee om kon gaan en of het voldeed aan de verwachtingen.

Behandelaren die samenwerken komen verder. Samen hebben ze de haalbaarheid van fietsen onderzocht en besproken. Na het uitproberen van een driewielfiets hebben ze samen mevrouw begeleid bij de aanschaf en het leren rijden op deze speciale fiets. De fysiotherapeut begeleidde de fietstraining en de ergotherapeut het fietsen in het verkeer, in de eigen omgeving. Mevrouw was heel blij met dit maatwerk. Ze kon veel dagelijkse activiteiten weer zelf en dat deed haar goed.